מסורות וצדיקים בגליל המזרחי (באוטובוס)

Costs:

מחיר ידיד ( נא לבחור כמות משתתפים)
₪195
מחיר חבר עמותה( נא לבחור כמות משתתפים)
₪180

Instructors:

Contact Info:אורלי מוצרי
Phone:03-5086624
Email:tours@shimur.org.il

Dates:

When

Relevant Documents
Links
free places
Go Back