סוגיות בשימור העיר העתיקה בירושלים

Costs:

כרטיס להשתלמות
₪120

Instructors:

Contact Info:
Phone:03-5036620
Email: edu@shimur.org.il

Dates:

When

free places
Go Back